KURZ PREŽITIA V PRÍRODE

 V dnešnej uponáhľanej dobe si určite väčšina z nás aspoň občas zájde niekam do prírody trochu si oddýchnuť a možno aj opiecť špekáčik či slaninu. Na takýto výlet sa každý náležite pripraví, nachystá jedlo a vyrazí. Ale poznáte to: cestou  sa strhne silná  búrka a igelitka so slaninkou ostala doma. Nevadí, ešte je tu v batôžku celý chlieb, lenže po daždi „trochu zvlhol“ a  pripomína blato. Zápalky sú tiež rozmočené a teda nepoužiteľné. Ešteže máme pri sebe mobil a zavoláme priateľovi, ktorý nás mal večer autom vyzdvihnúť na druhej strane pohoria a doviezť domov, aby prišiel pre nás skôr.  Akurát sa mu nevieme dovolať, lebo tu v lese nie je signál... Vlastne je to jedno, lebo aj tak nevieme kde sa vlastne nachádzame...          A už to začína, presne v súlade s pravidlom „Čím väčšia galiba, tým trvanlivejší zážitok“... Tento bude naozaj trvanlivý: šaty premočené, jedlo nepoživateľné, nijaký oheň,  zima,  tma, nocľah v lese... Jednoducho „all inclusiv“.  Možno ste už podobný scenár zažili, ak nie, nebojte sa ono to raz príde. Ale je dobré byť na podobnú situáciu predsa len trochu nachystaný. To staré dobré skautské heslo „Vždy pripravený!“ predsa len má niečo do seba. Ak teda nechcete, aby sa krátky výletík zmenil na “veľmi trvanlivý zážitok“, nebodaj aj s nejakými následkami na zdraví,  tak neváhajte a príďte si to všetko vyskúšať a preveriť svoje schopnosti prežiť v prírode aj bez najmodernejšieho outdoorového vybavenia. Na kurze sa oboznámite s poznatkami, ktoré si vyžaduje  pobyt  a  pohyb  v prírode   a získate nové skúsenosti, ktoré s minimálnym vybavením a využitím miestnych zdrojov umožňujú prežiť v prírodnom prostredí aj v skutočne extrémnych situáciách. 

  Obsahová náplň kurzu:

- osvojenie si základných vedomostí potrebných na pobyt a pohyb v prírode, oboznámenie so zásadami ochrany prírody a podmienkami pobytu a pohybu v prírode (napr. obmedzenia v chránených krajinných oblastiach, prírodných rezerváciách a pod.) 

- oboznámenie so základnou výbavou a výstrojom na pobyt a pohyb v prírode

- orientácia v teréne - topografia, určovanie smeru, orientácia cez deň a v noci

- stavba prístrešku (letný a zimný prístrešok)

- spôsoby založenia ohňa, typy ohnísk

- získavanie pitnej vody a jedla z prírodných zdrojov

- signalizácia, spôsoby komunikácie na diaľku v prírode

- presun v rôznom prírodnom teréne, prekonávanie prírodných prekážok, základy použitia horolezeckých techník (istenie, zlaňovanie)

- výroba improvizovaných nástrojov a pomôcok, viazanie uzlov

- základy prvej pomoci, poznávanie liečivých rastlín

- psychické a fyzické aspekty pobytu a prežitia v prírodnom prostredí

 

Obsahová náplň a náročnosť kurzu bude prispôsobená:

- dĺžke trvania kurzu (1-dňové, 2-dňové, 3-dňové kurzy, resp. podľa požiadaviek klienta)

- ročnému obdobiu (zimné a letné kurzy)

- predchádzajúcim teoretickým vedomostiam a praktickým skúsenostiam frekventantov

- vekovému zloženiu frekventantov

- špecifickým požiadavkám záujemcov

 V závislosti od vyššie uvedeného môže byť štandardný programu kurzu upravený a prispôsobený simulovaním rôznych extrémnych situácií, rozšírený o špecifické činnosti podľa požiadaviek klienta a možností kvalitného a zodpovedného zabezpečenia takejto služby resp. aktivity. 

 Trvanie kurzu: 1 deň (bez prenocovania)

                         2 dni (1 noc)

                         3 dni (2 noci)

                         6 dní (dva predĺžené víkendy po 3 dni)

                         podľa požiadaviek klientov

Termíny konania: jednodenné a dvojdenné kurzy sa konajú počas víkendov, trojdenný spravidla v piatok až nedeľu. V prípade, že vám tieto dni nevyhovujú, je možné individuálne dohodnúť akýkoľvek vhodný termín. 

 

Dôležité upozornenie:  kurzy sa konajú za každého počasia!!!   

(Nejaký ten dážď, krupobitie, snehová fujavica a sem-tam aj lavína nám predsa nemôže pokaziť dobrú náladu! ;-))