TERMÍNY KURZOV ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU

  1. jednodenné krátke kurzy:

 19.5., 20.5., 21. až 24.5., 28.5. až 31.5., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 21.6.,

 25.6., 27.6., 20.10., 21.10., 27.10., 28.10.,

 2. dvojdenné kurzy:

 3.-4. 7., 7.- 8. 7., 17.-18.7., 19.-20.7., 24.-25.7., 8.-9.8., 29.-30.8., 8.-9.9., 18.-19.9., 29.-30.9.,

 3. trojdenné kurzy:

 31.7.-2.8., 17.-19.8.,

V prípade,  že  Vám uvedené termíny nevyhovujú,  je  možné  telefonicky  alebo  e-mailom dohodnúť aj realizáciu kurzu v inom, pre Vás vhodnom termíne a trvaní.