CENNÍK KURZOV  ŠPORTOVÉHO   RYBOLOVU

 Trvanie kurzu

 Cena za osobu / kurz

1-dňový

30.- €

2-dňový (1 noc)

60.- €

3-dňový (2 noci)

80.-€

podľa požiadaviek klienta

cena dohodou