KURZ ZÁKLADNÝCH TECHNÍK ŠPORTOVÉHO RYBOLOVU

 Kurz je určený predovšetkým deťom, mládeži a úplným začiatočníkom. Cieľom kurzu je poskytnúť frekventantom teoretické vedomosti a nadobudnúť praktické zručnosti pre zvládnutie rôznych techník športového rybolovu.

Obsahová náplň kurzu:

  - oboznámenie s legislatívou platnou v oblasti športového rybárstva a ochrany prírody

  - spoznávanie lovných a chránených druhov rýb

 - základné technické vybavenie pre športový rybolov

 - základy lovu na plávanú

 - základy lovu na ťažko

 - základy lovu na prívlač

 - zásady výberu miesta a doby lovu, nástrahy, návnady, špecifiká lovu jednotlivých druhov rýb

  Obsahová náplň bude prispôsobená:

  - dĺžke trvania kurzu

  - ročnému obdobiu

  - vekovému zloženiu frekventantov

  - požiadavkám záujemcov

 Pre absolvovanie kurzov budú zvolené predovšetkým súkromné rybárske revíry, kde je možné loviť ryby aj bez povolenia Slovenského rybárskeho zväzu. Treba však počítať s cenou povolenia prevádzkovateľa súkromného revíru, ktorá sa pohybuje od cca 7 do 15 EUR. Kurzy, resp. rybárske výpravy budú organizované ako jednodňové pobyty bez prenocovania, alebo ako viacdňové s prenocovaním pri vode v stanoch, resp. v chatkách (podľa možností a vybavenia revíru). Podľa požiadaviek klienta sú v ponuke aj krátkodobé, niekoľkohodinové rybárske výpravy do revírov v blízkom okolí bydliska klienta (obzvlášť výhodné pre deti a školskú mládež počas školského roku). Pre absolvovanie kurzu nie je potrebné vlastniť rybárske vybavenie, po dohode je možné zapožičať si ho od usporiadateľa kurzu. Zapožičanie rybárskeho vybavenia vlastne poskytuje najmä mládeži možnosť vyskúšať si športový rybolov aj bez nutnosti nákupu pomerne drahého vybavenia (ktoré zaplatia väčšinou rodičia :-)) a ktoré v konečnom dôsledku nemusí byť po jednej-dvoch rybačkách ďalej vôbec využité a skončí v pivnici alebo v bazári. Rybárske kurzy sú veľmi vhodnou formou využitia voľného času detí a mládeže spojenou s pobytom v prírode a dobrým námetom ako využiť volný čas na relax celej rodiny. Podrobné informácie o kurzoch budú záujemcom poskytnuté telefonicky, alebo e-mailom.

 Trvanie kurzu:      1 deň

                              2 dni (1 noc)

                              3 dni (2 noci)

                              podľa požiadaviek klientov

Termíny konania:  jednodenné a dvojdenné kurzy sa konajú počas víkendov, trojdenný spravidla v piatok až nedeľu. V prípade, že vám tieto dni nevyhovujú, je možné individuálne dohodnúť akýkoľvek vhodný termín.