CENNÍK KURZOV  PREŽITIA  V PRÍRODE

 Trvanie kurzu

 Cena za osobu / kurz

1-dňový

 25.- €

2-dňový (1 noc)

 70.- €

3-dňový (2 noci)

 100.- €

6-dňový (dva predĺžené výkendy)

 200.- €

podľa požiadaviek klienta

cena dohodou